Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

HALAMAN UTAMA

INFO KORPORAT

INFO KOMPLEKS

PENERBITAN

MEDIA

TABUNG

sETIAP PERBUATAN AKAN DICATIT

https://www.staples.co.uk/knowledge-centre/features/it-started-with-a-pen-and-paper/

KEHIDUPAN manusia itu bergantung pada setiap amalan yang dilakukannya sama ada baik ataupun buruk. Ini kerana Allah telah menjadikan setiap kejadian di atas muka bumi itu berpasang-pasangan.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah juga menciptakan siang dan malam. Ini berdasarkan firman Allah didalam Surah Adh-Dzariyat ayat 49: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Tujuan kehidupan manusia diatas muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kerana itu, setiap apa yang di lakukan di atas muka bumi semuanya akan di catat oleh dua malaikat bernama Raqib dan Atib yang akan mencatat amalan baik dan buruk.

Allah tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat semua pengaruh serta kesan daripada perilaku dan perbuatan kita. Allah berfirman didalam Surah Yasin ayat 12: Sesungguhnya Kami yang menghidupkan orang mati, Kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan semuanya kami kumpulkan dalam kitab (catatan amal) yang nyata.

Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dua tafsir ulama tentang makna kalimat, ‘bekas-bekas yang mereka tinggalkan’ iaitu:

  1. Jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau maksiat

Ini merupakan pendapat Mujahid dan Qatadah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih.

Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, bahwa ada Bani Salamah ingin berpindah membuat perkampungan yang dekat dengan Masjid Nabawi Kerana mereka terlalu jauh jika mahu pergi solat jemaah setiap hari ke Masjid Nabawi. Ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW beliau bersabda: Wahai Bani Salamah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak-jejak kali kalian. (HR. Muslim 1551, dan Ahmad 14940)

  1. Pengaruh daripada amalan yang kita kerjakan

Ertinya, Allah mencatat bentuk amalan  yang mereka kerjakan dan pengaruh dari amalan itu. Jika baik, maka dicatat sebagai kebaikan. Dan jika buruk dicatat sebagai keburukan.

Ini seperti yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Jarir bin Abdillah, bahwa Nabi SAW bersabda: Siapa yang menghidupkan sunah yang baik dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya maka dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.

Sesiapa yang menghidupkan budaya yang buruk ditengah kaum muslimin, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. (HR. Muslim 2398, Ahmad 19674, dan yang lainnya)

Maka dapat kita fahami, bahawa setiap apa yang kita tulis dan kita lakukan khususnya di media sosial maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Jika perkara yang kita lakukan itu merupakan amalan yang baik dan diikuti oleh orang lain, maka ia akan memperolehi saham sehingga hari kiamat selagi mana pekara baik itu dibuat secara berterusan oleh orang lain. Tetapi jika sebaliknya, ia juga akan mendapat saham dosa sehingga hari kiamat.

Ada di antara kita yang menggunakan media sosial untuk memaki hamun, menyebar fitnah, menanam kebencian dan sekali gus menyebabkan perbalahan diantara satu sama lain.

Maka semua itu akan menjadi dosa walaupun sesudah seseorang itu meninggal dunia selagi mana ia tidak membetulkan keadaan itu kembali.

Oleh itu, pastikan apa yang ingin kita kongsikan khususnya di media sosial boleh menjadi teladan kepada orang lain supaya dapat diikuti.

Sendiri buat sendiri mahu ingat, buat di dunia akhirat akan dapat!

Justeru, hati-hatilah jika menulis sesuatu di media sosial termasuklah ketika menyebarkan apa juga infon melalui kumpulan WhatsApp.

 

Disediakan