Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

HALAMAN UTAMA

INFO KORPORAT

INFO KOMPLEKS

PENERBITAN

MEDIA

TABUNG

Bantuan Makanan daripada Saudara Singapura

Saudara dan saudari dari Singapura telah melawat pejabat pengurusan Akademi Al Bayan pada April 2023 dan telah menyampaikan hajat untuk menderma kepada mualaf asnaf di Malaysia dalam bentuk kewangan dan juga makanan keperluan seperti beras, makanan kering dan sebagainya. Pertubuhan Akademi Al Bayan memenuhi hajat mereka dengan menyalurkan makanan tersebut kepada mualaf asnaf di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur.