Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

HALAMAN UTAMA

INFO KORPORAT

INFO KOMPLEKS

PENERBITAN

MEDIA

TABUNG

Bantuan Mualaf Asnaf

Ustaz Dr. Nur Hadi bersama-sama team Pertubuhan Akademi Al Bayan menziarahi mualaf asnaf di Kuala Lumpur. Seorang mualaf asnaf yang bernama Shikin telah menerima bantuan makanan hasil daripada sumbangan orang ramai kepada Pertubuhan Akademi Al Bayan bagi keperluan semua mualaf asnaf dalam negara kita.