Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

HALAMAN UTAMA

INFO KORPORAT

INFO KOMPLEKS

PENERBITAN

MEDIA

TABUNG

Lawatan Tapak

Semua jawatankuasa penting melawat tapak pada 9 Julai 2023. Ia diadakan di tapak pembinaan Akademi Al Bayan di Kg. Pegoh, Melaka. Beberapa orang utama ialah pengurus besar Akademi Al Bayan dan staf, penasihat organisasi, pengurus dan kontraktor HD Group. Topik yang telah dibincangkan ialah kemudahan yang akan dibina, saiz kawasan dan meneliti ciri-ciri kawasan tersebut.