Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

HALAMAN UTAMA

INFO KORPORAT

INFO KOMPLEKS

PENERBITAN

MEDIA

TABUNG

maksud logo

Masjid/ Kubah

Lambang nilai lslam yang dipraktikkan secara jelas.

Menara

Lambang institusi yang dibina dapat melahirkan insan yang professional dan kompeten dalam mendepani agenda keperkasaan ummah.

Perkataan البيان

Membawa maksud penerangan. Ia bermaksud memberi kefahaman Islam dengan lebih mendalam.

lambang Petak

Merupakan cerminan Akademi Al Bayan yang sentiasa telus dan jujur dalam perkhidmatan yang ditawarkan.

Warna

Emas : Lambang kepimpinan.
Hijau : Lambang warna Islam dan cekap dalam pengurusan.