Edit Content

HALAMAN UTAMA

INFO KORPORAT

INFO KOMPLEKS

PENERBITAN

MEDIA

TABUNG

maksud logo

Masjid/ Kubah

Melambangkan nilai lslam yang dipratikkan secara jelas.

Menara

Melambangkan institusi yang dibina dapat melahirkan insan yang professional dan kompeten dalam mendepani agenda pemerkasaan ummah.

Perkataan البيان

Membawa maksud menerangkan. Menerangkan kefahaman Islam dengan lebih mendalam.

lambang Petak

Merupakan cerminan Akademi Al Bayan yang sentiasa telus dan jujur dalam perkhidmatan yang ditawarkan.

Warna

Emas : Melambangkan kepimpinan.
Hijau : Melambangkan warna Islam dan cekap dalam pengurusan.