Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

HALAMAN UTAMA

INFO KORPORAT

INFO KOMPLEKS

PENERBITAN

MEDIA

TABUNG

Matlamat

1. Menanamkan kepentingan menghafal mempelajari, memahami, beramal dan
menyampaikan segala perintah-perintah Allah berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah ke seluruh permukaan alam.

2. Untuk melahirkan anak-anak mualaf yang berakhlak mulia dengan berpandukan kepada ajaran Al-Quran dan sunnah kehidupan Rasulullah. Mereka juga akan dibimbing supaya menjadi seorang dai yang dapat menyebarkan agama Islam di dalam kaum atau sesama bangsa dengan menggunakan bahasa kaum mereka.

3. Melahirkan anak-anak mualaf yang profesional serta kompeten dalam mendepani agenda keperkasaan ummah melalui aktiviti dakwah dan pembangunan jiwa insan secara sistematik, komprehensif dan berkesan.