Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

HALAMAN UTAMA

INFO KORPORAT

INFO KOMPLEKS

PENERBITAN

MEDIA

TABUNG

SUKATAN PELAJARAN

Pengajian di Akademi Al Bayan akan menekankan pendidikan melalui kaedah
pengamalan dan pengajian yang selari dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Pengajian berkonsepkan penghafalan Al-Quran al-karim dan menggunakan kitab-kitab yang muktabar di sisi para alim ulama dalam ilmu feqah, tauhid dan lain-lain.

pENGAMBILAN

Pengambilan penghuni adalah seperti berikut:

1. Golongan anak-anak mualaf yang     
    berbangsa Cina, India dan lain-lain.
2. Mempunyai minat untuk menghafal
    al Quran dan menjadi daie.
3. Mampu mengikuti setiap sesi pengajian
    yang telah diatur.
4. Berakhlak mulia.

Pengambilan penghuni adalah seperti berikut:

1. Golongan anak-anak mualaf yang berbangsa Cina, India dan lain-lain.
2. Mempunyai minat untuk menghafal Al-Quran dan menjadi dai.
3. Mampu mengikuti setiap sesi pengajian yang telah diatur.
4. Berakhlak mulia.

PENGAMBILAN

tENAGA PENGAJAR

Tenaga pengajar Kompleks Pendidikan Akademi Al Bayan terdiri daripada pengajar bertauliah serta mampu bertutur dalam pelbagai bahasa.