Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

HALAMAN UTAMA

INFO KORPORAT

INFO KOMPLEKS

PENERBITAN

MEDIA

TABUNG

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : ALAMAK TERBELI SUDAH

Segmen kali ini mengupaskan tentang perbuatan gharar. Gharar merupakan satu larangan yang ditegah dalam urusan jual beli. Namun masyarakat hari ini tidak sedar bahawa mereka mungkin terjebak dalam perbuatan gharar.

Untuk mengetahui tentang gharar dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : BELANJA SAMPAI POKAI

Segmen kali ini mengupaskan tentang perbuatan berbelanja dengan boros. Masyarakat moden hari ini mengamalkan transaksi jual beli atas talian (online) namun demikian apakah syarat dan rukun jual beli yang wajib dipenuhi bagi memastikan transaksi atas talian ini memenuhi kehendak Syariah?

Untuk mengetahui tetang perbuatan boros berbelanja dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : DAH PINJAM PULANGLAH BALIK

Segmen kali ini mengupaskan tentang perbuatan hutang. Hutang bukanlah satu perkara yang boleh dipandang enteng oleh orang Islam kerana kesannya yang besar dalam kehidupan seharian.

Untuk mengetahui tentang perbuatan hutang dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD. 

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : HUTANG MEMBANTU ATAU BEBAN?

Segmen kali ini mengupaskan tentang pinjaman wang yang dipatuhi syariah. Umat Islam perlu membezakan antara pinjaman yang patuh syariah dan pinjaman yang diharamkan kerana pada hari ini sekalipun pada mata kasarnya dilihat sama namun ada perbezaan antara keduanya.

Untuk mengetahui tentang pinjaman wang dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : MUDAHKAN JANGAN SAMPAI TERTINGGAL

Segmen kali ini mengupaskan tentang keringanan dalam beribadah. Terdapat keadaan-keadaan yang mungkin memaksa kita untuk tidak mampu beribadah seperti biasa namun apakah syarat serta kaedah yang memenuhi kehendak syariah?

Untuk mengetahui tentang keringanan beribadah dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : IBADAH MUSIM BANJIR

Segmen kali ini mengupaskan tentang cara melakukan ibadah dalam musim banjir. Ramai yang masih terkeliru berkenaan perlaksanaan ibadah ketika menghadapi musim banjir justeru apakah keringanan atau kemudahan yang dibenarkan oleh syarak bagi mereka yang menghadapi banjir?

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan ibadah dalam keadaan banjir dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : BERIBADAHLAH WALAUPUN SAKIT

Segmen kali ini mengupaskan tentang beribadah dalam keadaan uzur. Keuzuran bukanlah alasan untuk mengelak daripada melakukan ibadah bahkan kerahmatan Islam ditonjolkan melalui pengecualian dalam melaksanakan ibadah bagi mereka yang menhadapi keuzuran atau sakit.

Untuk mengetahui tentang beribadah sewaktu uzur dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : MANUSIA YANG BERGUNA

Segmen kali ini mengupaskan tentang peranan kita sebagai hamba Allah di dunia dan akhirat. Manusia mempunyai tanggungjawab dan peranan dalam memastikan aturan kehidupan selari dengan syariat Allah.

Untuk mengetahui tentang peranan manusia di dunia dan akhirat dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : MENOLAK FITNAH DAN PERSEPSI NEGATIF

Segmen kali ini mengupaskan tentang perbuatan fitnah. Fitnah merupakan dosa yang sering dilakukan oleh masyarakat kerana mereka memandang enteng terhadap kesan dan dosa fitnah ini sedangkan akibat daripada perbuatan dan dosa ini tidak sepatutnya dipandang ringan.

Untuk mengetahui tentang perbuatan fitnah dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : RAKYAT DIUTAMAKAN KEHARMONIAN TERCIPTA

Segmen kali ini mengupaskan tentang keharmonian negara. Dalam sistem ketamadunan moden yang diamalkan pada masa kini rakyat mempunyai kuasa dalam memilih kepimpinan justeru apakah peranan pemimpin dalam memastikan keperluan rakyat mencapat standard yang ditetapkan oleh syarak?

Untuk mengetahui tentang keharmonian negara dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : BERTIKAM LIDAH MENGUNDANG DOSA

Segmen kali ini mengupaskan tentang perdebatan dan pertikaman lidah sesama manusia. Perdebatan dan perbahasan terutamanya dari aspek intelektual sangat digalakkan di dalam Islam bagi mengembankan pengetahuan namun terdapat garis panduan yang perlu dipatuhi.

Untuk mengetahui tentang perdebatan dan pertikaman lidah dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : SAKIT BUKAN ALASAN

Segmen kali ini mengupaskan tentang beribadah sewaktu sakit. Sakit itu penghapus dosa namun ianya bukanlah alasan untuk meninggalkan kewajipan ibadah seperti solat dan sebagainya.

Untuk mengetahui tentang beribadah sewaktu sakit dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : IBADAH ORANG KELAINAN UPAYA

Segmen kali ini mengupaskan tentang cara beribadah bagi orang kelainan upaya. Orang kelainan upaya diangkat darjat dan akan diberikan ganjaran oleh Allah S.W.T namun golongan ini tidak lari dari kewajipan melakukan ibadah justeru apakah mekanisma dan kaedah melaksanakan ibadah bagi mereka yang berkelainan upaya?

Untuk mengetahui tentang cara beribadah bagi orang kelainan upaya dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : MEMAHAMI HUKUM ALLAH SWT

Segmen kali ini mengupaskan tentang pemahaman hukum Allah SWT. Hukum Allah tidak boleh dikeluarkan oleh sembarangan orang yang tidak berpengetahuan kerana ianya bakal menyesatkan masyarakat.

Untuk mengetahui tentang pemahaman hukum Allah SWT lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : SEMPURNAKAH SOLATKU?

Segmen kali ini mengupaskan tentang menyempurnakan ibadah solat. Solat adalah tiang agama namun apakah usaha kita dalam memastikan kita mencapai kesempurnaan dalam solat?

Untuk mengetahui tentang penyempurnaan ibadah solat lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : SEMPURNAKAH SOLATKU BAHAGIAN 2

Segmen kali ini adalah sambungan dari segmen yang sebelumnya tentang penyempurnaan solat. Solat tiang agama namun apakah usaha kita dalam memastikan kita mencapai kesempurnaan dalam solat?

Untuk mengetahui tentang penyempurnaan solat leih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : LANGSAIKAN HUTANG SOLATMU

Segmen kali ini mengupaskan tentang kewajipan mengganti solat. Meninggalkan solat merupakan dosa besar yang tidak patut dipandang enteng dalam kalangan masyarakat hari ini.

Untuk mengetahui tentang kewajipan mengganti solat dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : SELESAIKAN TANGGUNGJAWABMU

Segmen kali ini mengupaskan tentang kewajipan mendirikan solat sebagai tanggungjawab. Kesibukan perihal dunia tidak menjadi penyebab kepada keringanan untuk meninggalkan solat namun begitu Islam mengiktiraf beberapa keadaan dan situasi yang darurat bagi perlaksanaan solat hormat waktu dengan syarat tertentu.

Untuk mengetahui tentang kewajipan mendirikan solat dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : SEMPURNAKAN SOLATMU

Segmen kali ini mengupaskan tentang cara menyempurnakan solat bagi wanita. Ketahui cara menyempurnakan solat bagi wanita kerana solat merupakan amalan ibadah utama dalam kehidupan seharian kita.

Untuk mengetahui tentang cara menyempurnakan solat bagi wanita dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : SEMPURNAKAN SOLATMU BAHAGIAN 2

Segmen kali ini adalah sambungan bagi segmen sebelumnya mengenai penyempurnaan solat bagi wanita. Ketahui cara menyempurnakan solat bagi wanita kerana solat merupakan amalan ibadah utama dalam kehidupan seharian kita.

Untuk mengetahui tentang cara menyempurnakan solat bagi wanita dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.

ASSALAMUALAIKUM DIARI FIQH : PERBAIKI SOLAT

Segmen kali ini mengupaskan tentang cara memperbaiki solat bagi wanita. Ketahui cara menyempurnakan solat bagi wanita kerana solat merupakan amalan ibadah utama dalam kehidupan seharian kita.

Untuk mengetahui tentang cara menyempurnakan solat bagi wanita dengan lebih lanjut, sama-sama saksikan sedutan perbincangan bersama Ustaz DRHD.